New Earth, New Chemistry

De wereld van vandaag staat voor grote uitdagingen:

  • Grondstoffen zijn steeds schaarser;
  • De sterk groeiende wereldbevolking heeft meer voedsel nodig;
  • Economie en natuur staan op gespannen voet.

Voor de wereld van morgen, de New Earth, zijn grote veranderingen nodig. In energievoorziening, voedselproductie, grondstofgebruik, materialen en productieprocessen. Dat vraagt om New Chemistry. 

 

Groene en duurzame chemie, slimme materialen en oplossingen

De chemie onderzoekt, ontwikkelt en produceert moleculen. Daarmee heeft de Topsector Chemie een sleutelpositie in de ontwikkeling van duurzame producten, hernieuwbare grondstoffen, schone productiemethoden en slimme materialen. Het is de ambitie van de Topsector Chemie om Nederland vóór 2050 naar een mondiale toppositie te leiden op twee cruciale gebieden:

 

Groene en duurzame chemie:

 Grondstoffen, producten en productieprocessen gebaseerd op biomassa; Milieuvriendelijke en schone productieprocessen; Duurzaamheid in de bredere zin van people en planet zoals recyclebaarheid, biodiversiteit en de sociale aspecten van productie.

 

Slimme materialen en oplossingen:

Slimme materialen dragen bij aan meer veiligheid en comfort voor mens en dier. Tegelijkertijd hebben ze een minimale ecologische impact. Het zijn creatieve en innovatieve producten met een hoge toegevoegde waarde. Denk aan: Materialen voor energieopslag en katalyse, gemaakt uit grondstoffen die ruim voorhanden zijn; Lichte, zelfreparerende en zelfreinigende kunststoffen; Nieuwe moleculen en devices voor medische toepassingen, ontwikkeld op het raakvlak met de nanotechnologie en de life sciences.

 

Leidende rol

De inzet van de Topsector Chemie is dat Nederland zijn welvaart en economische positie kan behouden. Nu al levert de chemiesector een significante bijdrage aan de Nederlandse economie:

  • 64.000 banen;
  • Een aandeel van 20% in de Nederlandse export;
  • Bovengemiddelde groeicijfers;
  • Positief aandeel in 2010 van € 14 miljard aan de handelsbalans.

In de basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance materialen behoort de Nederlandse chemie tot de wereldtop. Met een track record van vruchtbare en langdurige samenwerking is de chemie bij uitstek geschikt een leidende rol te spelen in de transitie naar een New Earth. De thema’s 'groene chemie' en 'slimme materialen' hebben belangrijke raakvlakken met de andere topsectoren: water, agrifood, tuinbouw, hightech, life sciences, energie, logistiek en creatieve industrie.