29 juni 2018: Nederlandse conferentie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM)

29 juni 2018: Nederlandse conferentie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM)

Registreer nu voor deze conferentie!

Op basis van het regeerakkoord wil het kabinet vaart maken met de energietransitie en het oppakken van de uitdagingen die daarmee gemoeid zijn. Afgelopen najaar nam het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit handen van de ECCM-adviescommissie en de topsectoren Energie, HTSM en Chemie het advies in ontvangst voor een nationale aanpak rondom elektrochemische conversie & materialen (zie nieuwsbericht). In aanloop naar een kennisplatform ECCM hebben overheid en topsectoren afgesproken gezamenlijk een conferentie te organiseren om internationale topsprekers naar Nederland te halen voor een ECCM-conferentie waar alle Nederlandse expertise op het gebied van ECCM bij elkaar komt in een wervend parallelprogramma. Noteer in uw agenda: vrijdag 29 juni.

Gedurende de conferentie zal de internationale state-of-the-art op het gebied van wetenschap en technologie worden gedeeld door internationale key note sprekers uit wetenschap en bedrijfsleven. Aan het parallelle programma zullen Nederlandse wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bijdragen aan een aantrekkelijk programma.

Opzet conferentie

 • Datum: Vrijdag 29 juni 2018
 • Locatie: NH Hotel, Den Haag
 • Deelname: Toegang is vrij, inclusief lunch. Registratie op basis van first come, first serve. De registratie zal worden opengesteld maart 2018 via www.topsectoren.nl en www.CO2neutraalin2050.nl.
 • Eendaagse conferentie met plenaire internationale key note sprekers uit wetenschap, industrie en van NGO’s. Aan het parallelle programma zullen Nederlandse wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven invulling geven. De key note sprekers worden medio februari bekend gemaakt. Het volledige programma zal bij openstelling van de registratie in maart bekend worden gemaakt.
 • Tijdens de conferentie zal ook meer worden gemeld over de uitwerking van ECCM in het innovatiecontract 2018-2019 en de verdere vormgeving van een landelijke ECCM-aanpak.
 • Voertaal: Engels

Keynote sprekers

 • Ir. Diederik Samsom, former politician, advisor in green energy supplies, negotiator for the Dutch Climate and Energy Agreement, The Netherlands
 • Kathy Ayers, Vice President, Research and Development, Proton OnSite, United States
 • Prof. Dr. Robert Schlögl, Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion, Germany
 • Dr. Ajay Mehta, Shell - Long Range Research and New Energy Technologies, United States
 • Prof. Dr. Ib Chorkendorff, Technical University of Denmark, Denmark
 • Dr. Günter Schmid, Siemens, Germany
 • Prof. Dr. Annick Hubin, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
 • Dr. Pieter Boot, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Netherlands
 • Dipl.-Ing. Thomas Bürgler - voestalpine Stahl, Head of Research and Development Ironmaking, Linz, Austria 

Meer informatie over de keynotesprekers vindt u hier.

Thematiek ECCM-conferentie

Het is evident dat in ons toekomstig energiesysteem hernieuwbare elektriciteit een hoofdrol zal spelen in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. Deze transitie wordt gefaciliteerd door de CO2-doelstellingen zoals die ook door de Nederlandse overheid zijn vastgelegd (CO2-neutraal in 2050). Dit vereist vérgaande elektrificatie. In de toekomst zal echter behoefte blijven bestaan aan energiedragers (voor luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport) en aan chemische producten en materialen. Deze activiteiten en bijbehorende productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor ruim 35% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er ligt een grote uitdaging om deze brandstoffen en chemische producten te vervaardigen via de inzet van hernieuwbare elektriciteit, op basis van biomassa en/of CO2. Dit kan met elektrochemische conversie.

Daarnaast zijn oplossingen nodig voor het probleem van de onbalans tussen productie en verbruik van elektriciteit, ook wel intermittency genoemd (zowel over- als onderaanbod). Deze oplossingen liggen in het verbinden van netwerken en productiecapaciteit (interconnectie), het organiseren van een optimale balans van vraag en aanbod door flexibele productie en afname, en in directe opslag van elektrische energie. Voor dat laatste is opslag van elektriciteit in accu’s of vergelijkbare systemen een optie, net als de elektrochemische productie van chemicaliën als energiedrager. Deze elektrochemische conversie is de meest belovende optie voor langetermijnopslag omdat deze technologie zich gemakkelijk laat schalen naar de hoeveelheid energie.

Contact

w. www.co2neutraalin2050.nl // e. secretariaat@eccm-mail.nl // v. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de betrokken secretarissen // Sandra de Keijzer (Topsector Energie, t.06 42035174) // Frank Karelse (Topsector HTSM, t. 06 11567154) // Mark Schmets (Topsector Chemie, t. 06 30369239) // Martijn de Graaff (Toegepaste onderzoeksinstituten, t. 06 22260871).


 

Terug naar overzicht