5 oktober 2018: Informatie- en matchmakingsbijeenkomst NWO Perspectief-programmaronde

5 oktober 2018: Informatie- en matchmakingsbijeenkomst NWO Perspectief-programmaronde

5 oktober 2018: Informatie- en matchmakingsbijeenkomst NWO Perspectief-programmaronde

Vanuit Perspectief worden onderzoeksprogramma's gefinancierd die bijdragen aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectief geeft invulling aan het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen worden uitgedaagd om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Deze betrokken bedrijven en andere gebruikers verzorgen minimaal 30 procent van de totale programmakosten. De beoordeling van het voorstel is op basis van wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie mogelijkheden. Voor de komende ronde is ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Per voorstel kan maximaal 4 miljoen euro aangevraagd worden.

Bent u van plan een aanvraag in te dienen voor de NWO Perspectief-programmaronde 2018/2019? Dan nodigen wij u hierbij uit voor een informatie- en matchmakingbijeenkomst. Tijdens de middag zullen we een toelichting geven op de gewijzigde (verruimde) voorwaarden van het programma, welke op 1 oktober wordt opengesteld voor het indienen van aanvragen. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van het Perspectief-programma en kunt in contact komen met nieuwe en potentiële programmapartners.

Meer informatie over Perspectief.

Terug naar overzicht