Centres of Open Chemical Innovation (COCI)

Centres of Open Chemical Innovation (COCI)

Centres of Open Chemical Innovation (COCI)

Individuen en organisaties die wíllen ondernemen in de Topsector Chemie wordt de mogelijkheid geboden om ook te kúnnen ondernemen door lokaal de benodigde infrastructuur laagdrempelig aan te bieden. Daarbij worden regionale en (inter)nationale bronnen van financiering, technisch inhoudelijke kennis, ondernemerschap coaching en bedrijfskundig advies overzichtelijk ontsloten voor de doelgroep. Dit met als doel om invulling te geven aan de ambitie van het Topteam Chemie om innovatie naar een hoger niveau te tillen. Met de oprichting van de Centres for Open Chemical Innovation (COCI) en iLabs bevordert de Topsector Chemie het ondernemerschap in de chemie.

Op dit moment zijn er verdeeld over Nederland zes COCI-locaties

Wat is een COCI?
Op een COCI-locatie treft de jonge onderneming, die dan reeds een behoorlijke omzet heeft gerealiseerd en haar 1e klant heeft gebonden, alle 'brownfield' basisvoorzieningen (vgl. utilities) en milieuvergunningen aan, die noodzakelijk zijn om de productie op te schalen. Bij de internationale uitrol van het product kan de ondernemer gebruikmaken van het netwerk van de gevestigde chemische multinational(s) op de COCI-locatie, de zogenaamde custodian (s) . Eenmaal succesvol gelanceerd in de (internationale) markt, verlaat de dan 'gerijpte' onderneming de COCI-locatie om zich elders te vestigen en zo ruimte te maken voor nieuwe ondernemingen.

Sinds 4 maart werken de COCI's en iLabs samen in ChemieLink. ChemieLink helpt ondernemers in de chemie die willen innoveren met het vinden van de locaties met de juiste faciliteiten en apparatuur.

Terug naar overzicht