Chemie draagt bij aan Nederland Circulair in 2050

Chemie draagt bij aan Nederland Circulair in 2050

Chemie draagt bij aan Nederland Circulair in 2050

De plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 zijn maandag 15 januari verschenen. De vijf plannen gaan over de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. De Topsector Chemie brengt in kaart hoe de kennis- en innovatieagenda van de chemische sector de doelen van Nederland Circulair in 2050 kan helpen verwezenlijken.

Kansen benutten
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “We zullen de stap naar een circulaire economie moeten zetten, want een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Bovendien moeten alle economische sectoren moeten veranderen als we klimaatverandering willen tegengaan. En het kan, want een duurzame economie biedt grote kansen voor nieuwe bedrijvigheid, banen en innovatie. Deze agenda’s komen daarbij precies op tijd. Want hoewel 2050 misschien ver weg lijkt, hebben we geen tijd te verliezen om alle kansen te benutten.”

Vervolg op Grondstoffenakkoord
De vijf aangeboden agenda’s zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord.
De agenda Biomassa en Voedsel beschrijft wat ervoor nodig is om onze voedselvoorziening circulair te maken. Bijvoorbeeld het tegengaan van verspilling.
De transitieagenda Bouw gaat over onze gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering. Meer grondstoffen hergebruiken betekent direct minder uitstoot van CO2.
De agenda Consumptiegoederen gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines.

Volgens de agenda Kunststoffen zijn alle producten over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit.

Tot slot beschrijft de transitieagenda Maakindustrie hoe we de voorzieningszekerheid van kritische materialen kunnen vergroten, de milieudruk van producten uit deze industrie kunnen verlagen en de kringloop van producten uit de maakindustrie kunnen vervolmaken.

Chemie en de transitieagenda’s
De topsector Chemie heeft de transitieagenda’s naast de kennis- en innovatieagenda gelegd van de topsector. Niet onverwacht heeft de chemie een belangrijke rol te vervullen om de transitie naar een circulaire economie daadwerkelijk te realiseren. Enerzijds als groot afnemer van grondstoffen en producent van vele dagelijkse producten en materialen op het gebied van energie, gezondheid, voeding en hightech. Anderzijds als vernieuwer en aandrager van essentiële oplossingen voor circulariteit.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vele transitievraagstukken waar de chemie een belangrijke bijdrage aan kan en moet leveren om de transitie mogelijk te maken. De transitieagenda’s zijn hiervoor naast de vijf roadmaps gelegd van de topsector Chemie welke gezamenlijk onderdeel uitmaken van de kennis- en innovatieagenda 2018-2021.

 Klik hier om de tabel te vergroten.

Voor een nadere beschrijving van de bijdrage van de chemie aan de transitie naar een circulaire economie, zie ook de publicatie Chemie maakt de Nederlandse economie circulair in 2050.

Kabinetsreactie
Een kabinetsreactie op de plannen zal - als onderdeel van de uitwerking van de klimaatagenda - voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarbij zal concreet worden aangegeven wat deze kabinetsperiode kan worden bereikt, door verschillende duurzame initiatieven te versnellen en op te schalen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/01/15/totstandkoming-van-de-transitieagenda-s-uit-het-grondstoffenakkoord

Terug naar overzicht