ChemieLink

ChemieLink

ChemieLink

ChemieLink helpt ondernemers in de chemie die willen innoveren met het vinden van de locaties met de juiste faciliteiten en apparatuur.

Op dit moment telt Nederland veertien erkende locaties waar innovatieve chemische starters (iLABs) en groeiers (COCi´s) zich kunnen vestigen. Deze fysieke hot spots voor nieuwe bedrijvigheid zijn door het Topteam Chemie goedgekeurd en gecertificeerd. Ze zijn onderling verbonden en vormen samen het iLAB.COCi-netwerk, dat kennis deelt en best practices uitwisselt. Dit netwerk opereert onder de naam ChemieLink.

De coördinatie van ChemieLink ligt bij InnovatieLink.

 

Terug naar overzicht