Chemistry of Life

Chemistry of Life

We begrijpen steeds beter hoe 'levende systemen', zoals cellen en organismen, werken en zijn georganiseerd. Dit opent deuren voor nieuwe manieren van screening en innovatieve en gepersonaliseerde medicinale therapieën. Ook geeft het inzicht in de systemen mogelijkheden voor bio-engineering, ten behoeve van duurzame voedselproductie en biotechnologie.  

Schematische samenvatting van de roadmaps van de Topsector Chemie

Programmaraad Chemistry of Life
Dr. Oliver May (DSM), voorzitter
Prof. Dr. Arnold Driessen (RUG), vice-voorzitter
Dr. Peter van Dijken (TNO)
Dr. Marco Giuseppin (AVEBE)
Prof. Dr. Harry Gruppen (WUR)
Dr. Leendert Wesdorp (Unilever)
Prof. Dr. Albert Heck (UU)
Prof. Claire Wyman (EUR)
Prof. Dr. Jan Knol (Danone)
Prof. Dr. Huib Ovaa (NKI)
Prof. Dr. Hermen Overkleeft (UL)
Prof. Dr. Stan van Boeckel (Pivot Park)
Prof. Dr. Martine Smit (VU)
Dr. Martin Wijsman (FrieslandCampina)
Dr. Daniel Zollinger (Okklo Life Sciences)

Programmamanager: Dr. Marjolein Lauwen

Terug naar overzicht