HCA

HCA

Met een uitgebreid en uitgewerkt activiteitenpakket zet de Human Capital Agenda (HCA) Chemie in op het realiseren van voldoende, goed gekwalificeerd personeel in de chemische sector, nu en in de toekomst.

De titel van de HCA-roadmap 2017-2019 van de Topsector Chemie is: “Chemicus 4.0: veelzijdig excellenT”. Initiatieven zijn gericht op het verder versterken van de interacties tussen onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven. De voorgestelde activiteiten zijn een logisch vervolg op eerdere HCA’s van de Topsector Chemie, met verdere uitbouw en doorontwikkeling.

Het volledige programma van de Human Capital Agenda Chemie is te downloaden door hier te klikken.

Bij de vaststelling van de HCA van de komende periode (2017-2019) is gebruik gemaakt van de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek dat in 2016 is uitgevoerd door bureau Dialogic, in opdracht van de Topsector Chemie. Dit is de tweede keer dat de chemische en procesindustrie in kaart heeft gebracht hoe vraag en aanbod van personeel zich de komende jaren ontwikkelen. 

NIEUW: Online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt chemie
Op basis van het arbeidsmarktonderzoek is een online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt chemie ingericht. Deze is te vinden op www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl

 

 

Terug naar overzicht