InnovatieLink

InnovatieLink

InnovatieLink

InnovatieLink biedt MKB-ondernemers in de topsectoren Chemie en Energie praktische oplossingen en ondersteuning bij innovatievraagstukken. De innovatiemanagers van InnovatieLink matchen de vraag van bedrijven met het aanbod van kennisinstellingen, financiers of locaties met faciliteiten en apparatuur. Met de InnovatieAtlas en de FinancieringsAtlas geven zij inzicht in netwerken en financiering in Nederland. InnovatieLink bestaat uit een pool van innovatiemanagers die over zowel technische als bedrijfskundige kennis en ervaring beschikken. InnovatieLink is een gezamenlijk initiatief van de topsectoren Energie en Chemie van het Ministerie van Economische Zaken, bedoeld om het innovatieproces te versnellen. Met haar activiteiten draagt Innovatielink bij aan een duurzaam innovatieklimaat in de sectoren chemie en energie.

Meer informatie op www.innovatielink.nl.
 

Terug naar overzicht