Innovation Labs (iLabs)

Innovation Labs (iLabs)

Een iLab is een fysieke broedplaats (vgl. incubator) in de nabijheid van een kennisinstelling, waar de starters een 'veelbelovend concept' versneld kunnen doorontwikkelen tot een opschaalbaar product. Door een onderneming in het iLAB te voorzien van (o.a.) goede labfaciliteiten kan het in zelfstandigheid opereren en zich ook ontwikkelen, terwijl de ondernemer tegelijkertijd voor experimenten op dure apparatuur, alsmede voor reflectie op nieuwe resultaten, eenvoudig terecht kan bij (oud-collega's van) de kennisinstelling. Wanneer de volgende fase is bereikt en experimenten op grotere schaal gewenst zijn, is huisvesting op een COCi-locatie een logische vervolgstap.

Er zijn momenteel 9 iLABs, te weten:

De Topsector Chemie verwacht naast deze negen nog wel een aantal iLABs te realiseren. Zo lopen er gesprekken met Leiden en Enschede. Als die gesprekken en trajecten succesvol verlopen, dan heeft iedere universiteit met een scheikunde/scheikundige technologie opleiding (de beschikking over) een hotspot voor nieuwe bedrijvigheid.

Sinds 4 maart werken de iLabs en COCI's samen in ChemieLink. ChemieLink helpt ondernemers in de chemie die willen innoveren met het vinden van de locaties met de juiste faciliteiten en apparatuur.

Terug naar overzicht