Publiekprivate samenwerking

Publiekprivate samenwerking

De Topsector Chemie stimuleert publiek-private samenwerkingsprogramma's in de chemie. De Topsector Chemie daagt daarom ondernemers en excellente onderzoekers uit gezamenlijk innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De Programmaraden van het TKI Chemie gaan vanaf 1 januari 2016 nieuwe initiatieven voor publiekprivate samenwerking (PPS’en) in de Topsector Chemie toetsen op passendheid binnen de roadmaps van de Topsector. Daarnaast leest u op deze pagina meer over de TKI-toeslag.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

De Topsector Chemie stimuleert publiek-private samenwerkingsprogramma's in de chemie. Een overzicht van deze samenwerkingsverbanden vindt u hier.

 

NWO Innovatiefonds Chemie

NWO Innovatiefonds Chemie

Het Innovatiefonds Chemie (voorheen het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties) wil de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven bevorderen.

 

Passendheidstoets

Passendheidstoets

Toetsing door TKI Chemie op passendheid van nieuwe PPS-initiatieven (also available in English)

 

Aanpak en procedure van de passendheidstoets

Aanpak en procedure van de passendheidstoets

Wat houdt het in? Hoe werkt het?

 

TKI-toeslag

TKI-toeslag

Met TKI-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven.

 

NWO Innovatiefonds Chemie en passendheid

NWO Innovatiefonds Chemie en passendheid

Tussen NWO en TKI Chemie zijn afspraken gemaakt over de passendheidstoetsing.