Publiekprivate samenwerking

Publiekprivate samenwerking

De Topsector Chemie stimuleert publiek-private samenwerkingsprogramma's in de chemie. De Topsector Chemie daagt daarom ondernemers en excellente onderzoekers uit gezamenlijk innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De Programmaraden van het TKI Chemie gaan vanaf 1 januari 2016 nieuwe initiatieven voor publiekprivate samenwerking (PPS’en) in de Topsector Chemie toetsen op passendheid binnen de roadmaps van de Topsector. Daarnaast leest u op deze pagina meer over de TKI-toeslag.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

De Topsector Chemie stimuleert publiek-private samenwerkingsprogramma's in de chemie. Een overzicht van deze samenwerkingsverbanden vindt u hier.

 

NWO ENW PPS-fonds

NWO ENW PPS-fonds

Het NWO ENW PPS-fonds (voorheen het Innovatiefonds Chemie) wil de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven bevorderen.

 

Passendheidstoets

Passendheidstoets

Toetsing door TKI Chemie op passendheid van nieuwe PPS-initiatieven (also available in English)

 

Aanpak en procedure van de passendheidstoets

Aanpak en procedure van de passendheidstoets

Wat houdt het in? Hoe werkt het?

 

PPS-toeslag

PPS-toeslag

Met PPS-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven.

 

NWO ENW PPS-fonds en passendheid

NWO ENW PPS-fonds en passendheid

Tussen NWO en TKI Chemie zijn afspraken gemaakt over de passendheidstoetsing.