Partners

Partners

Wie werken er samen met de Topsector Chemie?

DPI Value Centre

DPI Value Centre

DPI Value Centre helpt ondernemers met innovatie op het gebied van polymeren.

 

KNCV

KNCV

Beroepsvereniging voor chemie, life sciences, procestechnologie en (bio)moleculaire wetenschap.

 

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van EZ zet zich in voor een duurzaam, ondernemend Nederland en een sterke internationale concurrentiepositie.

 

NRK

NRK

De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK behartigt de belangen van zo'n 450 bedrijven geclusterd in 20 brancheverenigingen.

 

NWO

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland.

 

TNO

TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.