NWO Innovatiefonds Chemie en passendheid

NWO Innovatiefonds Chemie en passendheid

NWO Innovatiefonds Chemie en passendheid

Het NWO Innovatiefonds Chemie (voorheen: Fonds Nieuwe Chemische Innovaties) is voor veel onderzoekers en ondernemers in de chemie een belangrijke financieringsbron voor PPS-initiatieven. Tussen NWO en TKI Chemie zijn afspraken gemaakt over de passendheidstoetsing. Het werkt als volgt:

  • NWO neemt alleen aanvragen in behandeling die vergezeld gaan van een passendheidsverklaring van TKI Chemie.
  • Een passendheidstoets vraagt u aan bij het TKI Chemie door middel van een formulier.
  • Passendheidstoetsen kunnen doorlopend bij TKI Chemie worden aangevraagd.
  • Het TKI Chemie stuurt in de regel binnen twee weken via de e-mail een passendheidsverklaring naar de aanvrager van de toets.
  • U vraagt de passendheidstoets voor LIFT, TA en CHIPP uiterlijk één maand vóór de deadline van het NWO Innovatiefonds Chemie aan bij het TKI Chemie*. Zie onderstaande tabel:
 

Deadline passendheidstoets TKI Chemie*

Deadline NWO Innovatiefonds Chemie

Formulier indienen bij TKI Chemie via e-mail tkichemie@tkichemie.nl

Aanvraag inclusief passendheidsverklaring TKI Chemie indienen via NWO-systeem ISAAC

Woensdag 31 mei 2017
Dinsdag 27 juni 2017, 14:00 uur
* Het TKI toetst de passendheid van KIEM-voorstellen doorlopend. U ontvangt binnen twee weken antwoord op een toetsingsaanvraag.

 

Terug naar overzicht