Passendheidstoets

Passendheidstoets

This information is also available in English: Assessment by TKI Chemie as to the suitability of new PPP initiatives (opens in PDF). You can apply for a suitability assessment by filling in this form and submitting it to TKI Chemie

Om de bundeling van krachten te bevorderen vraagt de Topsector Chemie aan de initiatiefnemers van nieuwe publiekprivate samenwerkingen (PPS’en) aan te geven hoe hun initiatieven invulling geven aan de uitdagingen en kansen in één of meer van de roadmaps van de Topsector Chemie. 

De Programmaraden van het TKI Chemie gaan vanaf 1 januari 2016 nieuwe initiatieven voor publiekprivate samenwerking (PPS’en) in de Topsector Chemie toetsen op passendheid binnen de roadmaps van de Topsector. Waarom is dat? Wat houdt het in? Hoe werkt het?

Lees hier de gevolgen voor indienen bij het NWO ENW PPS-fonds

Passendheid
De Topsector Chemie daagt ondernemers en excellente onderzoekers uit innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De Topsector heeft als inspiratiebron daarvoor vier roadmaps gemaakt. Hoe geven nieuwe PPS-voorstellen invulling aan de uitdagingen en kansen in één of meer van de roadmaps? Dit is de passendheid binnen de roadmaps. De toets daarop wordt uitgevoerd door de vier Programmaraden van het TKI Chemie.

Passendheidstoets
Door middel van de roadmaps en de passendheidstoets wil de Topsector Chemie enerzijds alle ruimte laten aan ondernemers en onderzoekers om hun innovatieve ideeën vorm te geven, en anderzijds toe werken naar een samenhangend portfolio van PPS-initiatieven.

De Programmaraden voeren de passendheidstoets uit voor alle projecten en programma’s die publieke financiering ontvangen die gerelateerd is aan de Topsector Chemie. Het gaat in ieder geval om:
• alle aanvragen die worden ingediend bij het NWO ENW PPS-fonds;
• projecten en programma’s van TNO en andere TO2-instituten;
• projecten waarvoor het TKI Chemie TKI-programmatoeslag beschikbaar stelt;
• projecten en programma’s waarvoor het Topteam Chemie transitiegelden beschikbaar heeft gesteld.

De inhoud en aanpak van de toetsingsprocedure is in al deze gevallen dezelfde, al kan de praktische uitwerking soms verschillen. Eventuele verschillen zal het TKI Chemie duidelijk van tevoren aan de betrokkenen communiceren.

Lees hier over aanpak en procedure van de passendheidstoets
Ga direct naar het formulier om een passendheidstoets aan te vragen
Lees hier de geschillenregeling

Lees hier de samenstelling van de Programmaraden
Lees hier over de vier roadmaps

Terug naar overzicht