Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

iLabs
Een iLab is een fysieke broedplaats (vgl. incubator) in de nabijheid van een kennisinstelling. De iLab's zijn ontstaan met de doelstelling om startende ondernemers in een laagdrempelige omgeving terecht te laten komen waar zij gebruik kunnen maken van labfaciliteiten, het netwerk, en nodige begeleiding die een universiteit in huis heeft.

Meer informatie over iLab's

COCI's
Met Centres for Open Chemical Innovation (COCI) bevordert de Topsector Chemie het ondernemerschap in de chemie. Een COCi locatie is er op gericht om groeiende bedrijven een plek te kunnen bieden die de Startup fase al zijn ontgroeid. Het gaat hier dan om bedrijven die de lab schaal van hun technologie ontwikkeling zijn ontgroeid. Een COCi locatie kan dan mogelijk de opschaling naar een demo- of pilotplant faciliteren.

Meer informatie over COCI's

Centres of Expertise en Centra van Innovatief Vakmanschap
In HBO Centres of expertise MBO Centra voor innovatief vakmanschap werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch onderwijs. Deze publiek-private samenwerkingsverbanden zoeken aansluiting op de regionale kennisinfrastructuur door zich te richten op een sterk vertegenwoordigde topsector. (Top)onderwijs, toegepast onderzoek en om-, bij- en nascholing zijn er nauw gelieerd teneinde een eigen uniek opleidings- en kennisprofiel te ontwikkelen. Op deze wijze bieden de mensen ‘uit het veld’ (bedrijfsleven) en

Meer informatie over de Centres of Expertise en de Centra voor Innovatief Vakmanschap

 

Terug naar overzicht