Topsector Chemie talentenprogramma's

Topsector Chemie talentenprogramma's

Topsector Chemie talentenprogramma's

De chemische industrie heeft talent nodig om de ambities van de sector te realiseren. Wie zijn of haar talent wil ontwikkelen in de chemie kan deelnemen in de Topsector Chemie talentenprogramma's. Deze zijn beschikbaar voor studenten in de chemie, scheikunde, procestechnologie en analytische chemie, op universiteit of HBO.

De Topsector Chemie talentenprogramma's zijn een initiatief van de Topsector Chemie, VNCI, COAST en ISPT. De afgelopen jaren heeft het Topsector Chemie talentenprogramma zich onder leiding van deze partijen succesvol uitgebreid tot een jaarlijkse uitreiking aan meer dan 100 hbo- en universitaire scheikunde studenten. De Topsector Chemie talentenprogramma's zijn in het leven geroepen om meer studenten te laten kiezen voor een studie scheikunde en de instroom van gediplomeerde chemici naar de industrie te verhogen.

De lat ligt hoog: om voor een talentenprogramma in aanmerking te komen moeten schoolprestaties, motivatie en ambitie van hoog niveau zijn. Daarnaast is een brede interesse van belang; chemiebeurs-studenten zijn immers rolmodellen en ambassadeurs voor de chemie.

Topsector Chemie talentenprogramma's  zijn er voor:

Lees hier het artikel over de Topsector Chemie talentenprogramma's in C2W, hét lijfblad voor professionals in de chemie, life sciences, laboratorium- en procestechnologie.

Waarom?

De Topsector Chemie ziet in de talentenprogramma's een uitgelezen instrument om de instroom te vergroten - eerst naar een chemiestudie en vervolgens naar een baan in de chemiesector.

Daarnaast stimuleren de talentenprogramma's scholieren en studenten om hun aanleg en talent voor bètavakken beter te benutten. Ze volgen een inhoudelijk extra uitdagend traject en kunnen al hun beschikbare tijd aan hun studie besteden.

De programma's zijn ook bedoeld om de samenwerking tussen hoger onderwijs en industrie te stimuleren. Deelnemende bedrijven participeren in de onderwijsprogramma’s, bijvoorbeeld via stageplaatsen of gastcolleges. Dit verbetert de aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt.

 

 

Terug naar overzicht