Veel meer studenten kiezen voor chemie opleidingen

Veel meer studenten kiezen voor chemie opleidingen

Den Haag, 11 maart 2017 – Vergeleken met tien jaar geleden kiezen bijna twee keer zoveel studenten voor een chemie opleiding. Vooral op MBO4, HBO en universitair niveau maken steeds meer jongeren de keuze voor een chemie opleiding. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Dialogic, uitgevoerd in opdracht van de Topsector Chemie.

Onno de Vreede - Hoofd Vernieuwing en Human Capital bij de VNCI: “De chemische industrie is verheugd met deze duidelijke toename, maar we kunnen niet stil gaan staan. Het blijft ook in de komende jaren van belang om scholieren te stimuleren om te kiezen voor een chemie opleiding. Nog steeds is er een tekort aan MBO-afgestudeerden in de procestechniek en onderhoud. Ook de doorontwikkeling van chemici tijdens hun loopbaan vraagt aandacht. Ondanks een forse toename van het aantal goed opgeleide chemici blijven er veel vacatures voor vooral universitair geschoolde chemici. Voor de sector blijft het dus noodzakelijk om meer chemici op te leiden.”

Chemie opleidingen vervullen brede maatschappelijke functie
Het onderzoek maakt inzichtelijk dat afgestudeerde chemici in veel verschillende sectoren terecht komen en dus breed inzetbaar zijn. Maar liefst 30 tot 40% van de afgestudeerde chemici komt terecht in andere gerelateerde sectoren zoals Energie, High Tech Systemen & Materialen, Agri & Food en gezondheidszorg. Daarnaast gaat nog eens zo’n zelfde percentage werken in sectoren volledig buiten de chemie.

Chemicus van de toekomst
Niet alleen het aantal studenten, maar ook de doorontwikkeling van het curriculum van chemici is van belang. De industriële en maatschappelijke uitdagingen van de toekomst stellen nieuwe eisen aan de chemicus. De Vreede: “Denk aan de wereldwijde uitdagingen waar we mee te maken hebben en krijgen. Zoals de beschikbaarheid van schoon drinkwater en voldoende voedsel voor de, naar verwachting, 10 miljard mensen die er in 2050 zijn. De studenten van nu gaan werken aan oplossingen voor deze wereldwijde uitdagingen. Gezien de belangrijke rol van de chemie voor deze innovaties, is een forse investering in de chemici van de toekomst op zijn plaats.”
Om invulling te geven aan het curriculum van de toekomst heeft de Topsector Chemie een human capital agenda (HCA) opgesteld, met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en de aantrekkingskracht van de sector te vergroten. In de nieuwe HCA van de Topsector Chemie “Chemicus 4.0: veelzijdig excellenT” wordt met name hier verder aandacht aan besteed.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Onno de Vreede / Coördinator Human Capital Agenda Topsector Chemie, telefoon: 070 337 87 26, e-mail: devreede@vnci.nl.

Over het onderzoek
Dit is de tweede keer dat de chemische en procesindustrie in kaart heeft gebracht hoe vraag en aanbod van personeel zich de komende jaren ontwikkelen. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Human Capital Agenda van de Topsector Chemie 2015-2016. De resultaten zijn gebruikt bij de vaststelling van de HCA van de komende periode (2017-2019).

Over de Topsector Chemie
De Topsector Chemie zet zich in voor het verbinden van verschillende partijen in de chemische sector met het oog op maatschappelijke uitdagingen. Hierbij wordt er gekeken naar innovatieve projecten, ondernemers en talent in de sector. 

Terug naar overzicht